085 001 27 31
Ma-don: 08:30-18:00 & vrij: 08:30-17:00

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 26-3-2024

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die Tuiss B.V. verzamelt en gebruikt over personen die onze website (www.tuiss.nl ) en/of mobiele app(s) bezoeken (elk een "Digitaal Eigendom" en, gezamenlijk, de "Digitale Eigendommen"), een account bij ons aanmaken, producten of diensten van ons kopen, een formulier invullen op een van onze Digitale Eigendommen, zich registreren voor onze promoties, een brochure of afspraak aanvragen, en/of lid worden van onze marketinglijsten (gezamenlijk, de "Diensten"). Hierin wordt beschreven hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen, evenals jouw rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie.

Over Tuiss B.V.

Tuiss B.V. is een e-commerce bedrijf. Tuiss B.V. is onderdeel van Hunter Douglas, 's werelds grootste fabrikant van raambekleding. Als je een vraag of opmerking hebt over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens, kun je ons e-mailen op [email protected]

Snelle links

Om toegang te krijgen tot een specifiek onderdeel van deze Privacyverklaring, klik je op de relevante link hieronder. Als je deze Privacyverklaring in zijn geheel wilt bekijken kun je verder lezen.

Verzamelen van informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie over jou op de volgende manieren:

  1. Informatie die je vrijwillig verstrekt:

    Je kunt ervoor kiezen om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer je gebruik maakt van een van onze digitale eigendommen of diensten. De soorten persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt, omvatten:

ā€¢ Identiteitsgegevens: Dit is persoonlijke informatie die je verstrekt om een account aan te maken of te onderhouden bij Tuiss B.V., zoals je naam, titel, functie, e-mail, telefoonnummer, verzendadres, factuuradres en gebruikersvoorkeuren, en, indien van toepassing, details over je organisatie.

ā— Betalingsgegevens: Dit zijn persoonsgegevens die je verstrekt om Diensten aan te schaffen via een Digitaal Vastgoed of door rechtstreeks contact met ons op te nemen. We verzamelen informatie over de gekochte Diensten, het betalingsbedrag, de betalingsmethode, de aankoopdatum en je aankoopgeschiedenis.

ā€¢ Communicatiegegevens: Dit zijn persoonsgegevens met betrekking tot correspondentie die u ons stuurt (bijvoorbeeld vragen die u stelt over een Digitaal Vastgoed of onze Diensten). We verzamelen informatie zoals het communicatietype, de inhoud, het onderwerp, de afzender, de ontvanger en de datum.

2.Informatie die we automatisch verzamelen:

Wanneer je een van onze digitale eigendommen bezoekt of onze services gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen. De soorten persoonlijke informatie die we automatisch kunnen verzamelen, omvatten:

ā— Apparaatgegevens: Dit is persoonlijke informatie met betrekking tot jouw bezoeken aan een Digitaal Eigendom en je gebruik van onze Services vanaf je computer of ander apparaat (bijv. mobiele apparaten), zoals je IP-adres, geschatte geografische locatie (bijv. land/stad), browsertype, internetprovider, bekeken bronnen (bijv. pagina's van Digitaal Eigendom), besturingssysteem, duur van het bezoek en verwijzende websiteadressen.

We kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen met behulp van cookies (en vergelijkbare technologieƫn). Voor meer informatie over onze cookies (en vergelijkbare technologieƫn), zie onze Cookie Melding op www.tuiss.nl

3.Informatie die we verzamelen van derden:

In sommige gevallen kunnen we persoonlijke gegevens over je verzamelen via bronnen van derden, waaronder zakelijke partners, organisatoren van evenementen en professionele netwerksites. Over het algemeen bestaat de persoonlijke informatie die we van deze derden verzamelen uit identiteitsgegevens (d.w.z. zoals hierboven beschreven onder het kopje "Informatie die je vrijwillig verstrekt")

Gebruik van informatie

We gebruiken de persoonlijke informatie die we over je verzamelen om de volgende redenen:

ā€¢ Om de Digitale Eigendommen en de Diensten aan je te kunnen leveren: We gebruiken jouw persoonsgegevens om een van onze Digitale Eigendommen en de Diensten aan je te leveren, inclusief het verwerken van de bestellingen die we ontvangen, om onze leveringen uit te voeren, om online beoordelingen van onze Diensten te beheren, om de beveiliging van onze Digitale Eigendommen en Diensten te beheren (inclusief het voorkomen van fraude), om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid over onze Digitale Eigendommen en Diensten, om onze efficiĆ«ntie en serviceniveaus te verbeteren, en om after-sales diensten te beheren. De soorten informatie die we voor dit doel gebruiken, zijn identiteitsgegevens, betalingsgegevens en communicatiegegevens, zoals hierboven beschreven.

ā€¢ Analyses genereren: We gebruiken jouw persoonlijke gegevens om analyses te genereren met als doel beter te begrijpen hoe onze bezoekers en klanten onze Digitale Eigendommen en Diensten gebruiken, zodat we ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren. De soorten informatie die we hiervoor gebruiken zijn identiteitsgegevens en apparaatgegevens, zoals hierboven beschreven.

ā€¢ Om service- of ondersteuningsgerelateerde berichten te sturen: We gebruiken je persoonlijke gegevens om service- of ondersteuningsgerelateerde berichten naar je te sturen (bijvoorbeeld om bestellingen die je bij ons hebt geplaatst te bevestigen, je op de hoogte te houden van de status van een levering of om je accountgegevens bij te werken) en om te reageren op klantvragen die je stelt. De soorten informatie die we voor dit doel gebruiken zijn identiteitsgegevens, betalingsgegevens, communicatiegegevens en apparaatgegevens, zoals hierboven beschreven

ā€¢ Om reclame te leveren en marketing te versturen: We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je marktonderzoeken, nieuws, aanbiedingen en andere marketingcommunicatie te sturen, maar ook om je een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden op onze Digitale Eigendommen en om je online reclame te bieden (die kan plaatsvinden op onze Digitale Eigendommen of op digitale eigendommen van derden). De soorten informatie die we voor dit doel gebruiken zijn identiteitsgegevens, betalingsgegevens en apparaatgegevens, zoals hierboven beschreven.


ā€¢ Om te voldoen aan wettelijke vereisten: We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan de wet- en regelgeving waaraan we onderworpen zijn (bijv. wettelijke vereisten om te rapporteren aan de belastingdienst of iets dergelijks).

Openbaarmaking van informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieƫn ontvangers:

ā€¢ Aan onze groepsmaatschappijen: Wij kunnen je persoonsgegevens delen met andere Hunter Douglas groepsmaatschappijen wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Hunter Douglas groepsmaatschappijen zullen jouw persoonsgegevens te allen tijde beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Hunter Douglas groepsmaatschappijen zijn te vinden op https://www.hunterdouglasgroup.com/worldwide-offices/.

ā€¢ Aan onze dienstverleners: Wij kunnen je persoonsgegevens delen met dienstverleners die diensten verlenen in verband met onze Digitale Eigendommen en de Diensten (bijv. hostingproviders, marketingproviders, betalingsproviders, IT-providers, leveringspartners, verzekeraars en professionele adviseurs).

ā€¢ Aan bevoegde autoriteiten: Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, om de vitale belangen van een persoon te beschermen, of om te voldoen aan een bevel of verzoek van een bevoegde rechtbank, toezichthouder, wetshandhavingsinstantie of overheidsinstantie.

ā€¢ Aan een potentiĆ«le koper: We kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan een potentiĆ«le koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop van een deel van ons bedrijf. We zullen de koper informeren om je persoonlijke informatie alleen te gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet.

ā— Aan derden: We zullen jouw persoonlijke informatie alleen overdragen aan andere derden met jouw toestemming of wanneer we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen.

Internationale overdrachten

Tuiss B.V. is gevestigd in Nederland, maar wij, andere bedrijven binnen de Hunter Douglas groep en onze serviceproviders zijn actief in verschillende landen over de hele wereld. Om deze redenen kunnen jouw persoonlijke gegevens, wanneer je onze Digitale Eigendommen bezoekt of onze services gebruikt, worden overgedragen naar andere landen dan het land waarin je woont. Tuiss B.V. zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie wordt beschermd in overeenstemming met deze Privacyverklaring en dat dergelijke overdrachten rechtmatig zijn.

Cookies

We gebruiken cookies om onze Digitale Eigendommen en diensten aan te bieden. Zie voor meer informatie onze Cookie Mededeling op www.tuiss.nl.

Jouw rechten

Wetten inzake gegevensbescherming geven personen rechten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens. Afhankelijk van de wetten die van toepassing zijn in jouw land en waaraan wij onderworpen zijn, kunnen deze rechten het volgende omvatten:

ā€¢ toegang vragen tot, correctie van, verwijdering van, of overdraagbaarheid van persoonlijke informatie die we over jou verwerken;

ā€¢ verzoek tot het beperken van de verwerking of bezwaar tegen verwerking van persoonlijke informatie over jou;

ā€¢ om je af te melden voor marketingcommunicatie die wij je kunnen sturen (zelfs als je eerder toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen) door bijvoorbeeld te klikken op de afmeldlink in alle marketinge-mails die wij sturen, te antwoorden op een SMS-bericht volgens de instructies in het bericht, je marketingvoorkeuren in te stellen op www.tuiss.nl of te e-mailen naar [email protected] om specifieke marketingkanalen af te melden]; en

ā€¢ om niet te worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen als deze rechtsgevolgen voor je hebben of je op vergelijkbare wijze aanzienlijk beĆÆnvloeden.

Neem contact met ons op via de gegevens in deze Privacyverklaring als je een van deze rechten wilt uitoefenen. Wij zullen aan dergelijke verzoeken voldoen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Daarnaast heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale gegevensbeschermingsautoriteit over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Hoewel je niet verplicht bent om dit te doen, vragen wij je om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij jouw zorgen direct kunnen aanpakken.

Bewaren van gegevens

We bewaren de persoonlijke gegevens die we verzamelen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijvoorbeeld om je de Digitale Eigendommen of de Services te leveren of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten).

Als we je persoonlijke gegevens niet langer hoeven te gebruiken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijv. omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Kinderen

Noch onze Digitale Eigendommen, noch onze Services zijn bedoeld voor, of er wordt geen reclame gemaakt voor kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over kinderen jonger dan 16 jaar.

Als je denkt dat wij informatie hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens, zodat wij de informatie kunnen verwijderen.

Updates

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen kennis geven van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden) in overeenstemming met de wet.

Om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, zie het gedeelte "Laatst bijgewerkt" aan het begin van deze Privacyverklaring.

Aanvullende informatie voor personen in de EER/Verenigd Koninkrijk

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") of het Verenigd Koninkrijk bevindt, let dan op de volgende aanvullende informatie:

  1. Gegevensbeheerder:

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens is Tuiss B.V. Je kunt contact opnemen met Tuiss B.V. via bovenstaande gegevens.

2.Wettelijke basis:

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens gewoonlijk alleen wanneer (i) we jouw toestemming hebben (wat duidelijk zal zijn uit de context, omdat we jou om toestemming vragen wanneer je jouw persoonlijke gegevens verstrekt); (ii) het noodzakelijk is om een contract met je uit te voeren (bijv, we moeten uw betalingsgegevens verwerken om een bestelling die je bij ons plaatst te verwerken), in welk geval het niet verstrekken van de relevante persoonsgegevens het voor ons onmogelijk maakt om ons contract met je uit te voeren; (iii) het gebruik is binnen onze legitieme belangen en niet nadelig voor je rechten en vrijheden (bijv. om je marketingcommunicatie te sturen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met jouw communicatievoorkeuren); of (iv) het is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Aangezien we ons op verschillende rechtsgronden kunnen baseren voor elk van de verschillende categorieƫn persoonsgegevens die we verwerken en de doeleinden waarvoor we ze verwerken, kunt u contact met ons opnemen als u meer informatie wilt over de specifieke rechtsgrond waarop in een bepaalde context een beroep wordt gedaan.

3.Internationale overdrachten:

Als Tuiss B.V. je persoonlijke informatie overdraagt naar een land buiten de EER (voor inwoners van de EER) of het VK (voor inwoners van het VK), zal het ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de EU en VK wetgeving voor gegevensbescherming, zoals van toepassing.

In de praktijk betekent dit dat Tuiss B.V. jouw persoonlijke informatie alleen zal overdragen aan een niet-EER of niet-VK ontvanger wanneer: (i) de ontvanger is gevestigd in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het geschikt is om persoonlijke informatie uit de EER te ontvangen, of de Britse minister heeft besloten dat het geschikt is om persoonlijke informatie uit het VK te ontvangen, zoals van toepassing; (ii) de ontvanger passende contractuele voorwaarden heeft getekend met Tuiss B.V. waarin de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie of de Internationale Overeenkomst Gegevensoverdracht of het Addendum Gegevensoverdracht van de Britse Information Commissioner zijn opgenomen, zoals van toepassing; of (iii) een uitzondering voor gegevensoverdracht van toepassing is (bijv. wanneer u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van uw persoonlijke informatie).

Als je meer vragen hebt over onze internationale gegevensoverdrachten en de specifieke maatregelen die we in elk geval gebruiken, neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.